Wil je graag je woning zelf verkopen? Dan zijn er belangrijke overwegingen met betrekking tot zonnepanelen die je niet over het hoofd mag zien. Wat gebeurt er met die glanzende installatie op je dak wanneer je je huis uit de hand verkoopt? Hier zijn de twee mogelijke scenario’s die je kunt overwegen:

Je verhuist de installatie mee

Als verkoper heb je de mogelijkheid om de volledige zonnepaneleninstallatie (inclusief certificaten) mee te verhuizen naar je nieuwe adres. Houd er rekening mee dat deze verhuizing doorgaans gepaard gaat met kosten van ongeveer €2.500 tot €3.000 voor de werken die moeten gebeuren om de installatie te verhuizen. Ondanks deze kosten behoud je echter wel de groenestroomcertificaten voor de resterende duur.

Bij een verandering van adres moet je de verhuizing van de installatie melden aan de (nieuwe) netbeheerder. Dit kan gelijktijdig gebeuren met de overdracht van eigendom. Aangezien de installatie op een nieuw adres wordt geplaatst, is een nieuwe AREI-keuring vereist.

Belangrijk is dat de toekenning van groenestroomcertificaten ongewijzigd doorgaat bij verandering van eigenaar of adres. Het behalen van groenestroomcertificaten start vanaf de eerste indienstname van de zonnepanelen blijft lopen, zelfs als de installatie van eigenaar of adres verandert. Bij verhuizing moet de gehele installatie inclusief panelen, omvormers en de groenestroommeter worden verplaatst. Wanneer je niet alle onderdelen mee verhuist, verlies je de certificaten, aangezien de oorspronkelijke installatie niet langer bestaat.

Let op: Als je een installatie verhuist om te voldoen aan EPB-eisen en deze opneemt in de EPB-aangifte, verlies je het recht op groenestroomcertificaten. Wil je toch aanspraak maken op de certificaten, dan mag je de zonnepanelen niet opnemen in de EPB-aangifte en moeten ze voor 14 juni 2015 zijn goedgekeurd.

De Installatie Blijft

Een andere optie voor de verkoper is om de volledige zonnepaneleninstallatie achter te laten bij de verkoop. Eventueel kan hier een meerwaarde voor worden aangerekend. De waarde van de zonnepanelen is afhankelijk van factoren zoals leeftijd, rendement en de dakligging.

Bij deze optie gaan niet alleen de zonnepanelen over naar de nieuwe eigenaar, maar ook de groenestroomcertificaten en bijhorende subsidies. De nieuwe eigenaar moet echter akkoord zijn om de zonnepanelen over te nemen.

Bij de officiële akte van eigendomsoverdracht vullen de oude en nieuwe eigenaar een formulier in dat wordt bezorgd aan de VREG. De nieuwe eigenaar ontvangt vervolgens inloggegevens om zijn certificaten aan te vragen, waarbij zowel het bedrag als de termijn ongewijzigd blijven.

Houd er rekening mee dat als zonnepanelen niet zonder schade kunnen worden losgemaakt, ze als onroerende goederen worden beschouwd en de waarde bij verkoop wordt meegenomen in de bepaling van de verkooprechten.

Bij het nemen van deze beslissingen is enig rekenwerk vereist, maar het is zeker de moeite waard om hier zorgvuldig over na te denken!