De Vlaamse regering keurde recent het uitvoeringsbesluit goed dat de gewijzigde infoplicht rond overstromingsgevoeligheid regelt. In het kader van informatieplicht bij het verkopen of verhuren van uw woning is informatie rond de overstromingsgevoeligheid van de grond waarop de woning zich bevindt niets nieuws.

Er zijn echter wat wijzigingen waarmee u hier omtrent rekening dient te houden bij de verkoop of verhuur van je woning vanaf 2023.

Wat verandert er precies?

  • De overstromingskaarten

Er werden nieuwe overstromingskaarten gemaakt en de zones die gelden voor het huidige klimaat zijn gewijzigd. Indien het overstromingsrapport dat u momenteel van uw woning hebt minder dan 1 jaar oud is kan u dat rapport nog gebruiken, maar om bij verkoop discussies of verwarring te vermijden is het een goed idee om dit rapport in het nieuwe jaar opnieuw op te vragen.

Kandidaat-kopers die vanaf 1 januari een overstromingsrapport opvragen voor uw woning kunnen immers andere resultaten bekomen dan wat er in de publiciteit opgenomen is.

Om te weten waar uw woning zich bevindt op de nieuwe kaarten kan u nog altijd online gratis een overstromingsrapport generen. Dat kan hier: https://www.waterinfo.be/Watertoets.

  • De terminologieën

Voorheen werd er gesproken over drie kans scenario’s in het kader van overstromingsgevoeligheid: ‘niet-overstromingsgebied’, ‘mogelijk overstromingsgevoelig gebied’ en ‘effectief overstromingsgevoelig gebied’.

De regering besloot dat de verdeling tussen ‘effectief’ en ‘mogelijk’ overstromingsgevoelig gebied niet duidelijk genoeg was en voor verwarring zorgde. Daarom kregen deze drie scenario’s vanaf 2023 de volgende namen: ‘kleine kans’, ‘middelgrote kans’ en ‘grote kans’ op overstromingen.

Het overstromingsrapport gaat in op de overstromingskans van een perceel (P-score), onderverdeeld in 4 klassen en van het gebouw (G-score) voor zover er een gebouw aanwezig is op het perceel. Zo weet de potentiële koper meer in detail waar het risico zich precies bevindt bij de woning.

Deze P- en G- score moet voortaan steeds schriftelijk vermeld worden in de publiciteit van het onroerende goed. Wanneer het perceel of gebouw onderhevig is aan een middelgrote overstromingskans (een score in klasse D) moet er een overstromingssymbool voor het perceel worden getoond.

Valt het gebouw ook in deze zone van middelgrote kans? Dan wordt het gebouwensymbool erbij gepubliceerd en wordt de vermelding schriftelijk opgenomen in de onderhandse akte.

Onze tip wanneer u uw woning verkoopt is dus een nieuw overstromingsrapport op te vragen en er rekening mee te houden dat u de scores vermeldt wanneer u uw woning publiceert en bij de verkoopakte.